Profil firmy

profil firmy

Naša spoločnosť GAM systém s.r.o patrí medzi firmy zaoberajúce sa elektroinštalačnými prácami zahrňujúc komplexné riešenie v oblasti dodávok a služieb v stavebníctve, priemysle a v špeciálnych odvetviach. Spoločnosť sa zameriava na činnosti súvisiace s elektroinštalačnými prácami akými sú realizácie priemyselných a administratívno-obchodných elektroinštalácií, opravy strojov a zariadení, predaj a servis satelitnej techniky a energetických riešení osvetlenia na báze COB / Chip on Board.

Úroveň odbornosti našich pracovníkov zodpovedá najvyšším kvalitám poskytovaných služieb spoločnosťou.

Naša spoločnosť sa venuje aj špecialnej, na trhu malo dostupnej servisnej činnosti v oblasti polygrafie, analýze porúch,opravy až po samotné sťahovanie strojov.

Zaraďujeme sa medzi malé firmy no svojím systémom riadenia a produktivitou práce sme schopní pokryť aj zákazky väčšieho rozsahu.

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť vysokú kvalitu pre Vás v oblasti elektrotechnických služieb a to používaním najkvalitnejších materiálov, samozrejmosťou je aj náš prístup špičkovej kvality k Vašej spokojnosti.