Ponuka prác

ponuka prác
 • kompletné elektroinštalácie firiem, domov, bytov
 • výroba elektrorozvádzačov
 • regulácia pohonov na báze frekvenčných meničov
 • montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
 • vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
 • dodávka, montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, video vrátnikov a domácich telefónov.
 • montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov, prípojok NN
 • montáž a realizácia počítačových sietí LAN, WiFi, SERVERY, vrátane aktívnych prvkov
 • vyhotovíme revíznu správu (na požiadanie vám vypracuje náš technik)
 • zapájanie spotrebičov
 • výmena starých a inštalácia nových vedení
 • opravy v bytoch, rodinných domoch, aj v iných priestoroch (aj drobné opravy)
 • ochota, skúsenosť a časová flexibilita
 • odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie